Poniżej znajdują się dwa stanowiska przyjęte na XXV posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 27 września w Gminie Bytoń.