Poniżej znajduje się informacja od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dotyczącym wyjaśnienia sposobu rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej, co było jednym z punktów Stanowiska nr 4/2019 Konwentu Wójtów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie pilnego doprecyzowania zasad stosowania ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.