W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2020 roku.

W załącznikach znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów, wypracowane na posiedzeniu Konwentu Wójtów w Wielkiej Nieszawce - 12 września 2019 r., a przyjęte w trybie obiegowym, 26 września br.

W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 6/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2020 roku, przyjęte w trybie obiegowym.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości  na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r. w sprawie ustawowego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego oraz treść samego stanowiska Konwentu Wójtów.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 1/2019 w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.