Majowe czytanie w grupie Dęby dotyczyło środków transportu. Dzieci wysłuchały opowiadania o pociągach z serii "Mam przyjaciela kolejarza". Następnie dopasowywały różne środki transportu, w zależności od środowiska, w którym się poruszają. Na zakończenie przygotowane zostały zagadki, oczywiście o transporcie :) 

W grupie przedszkolnej Dęby (16.05.2017 r.)