Cekcyńscy Seniorzy w dniach 10-11 września odwiedzili województwo opolskie, a dokładnie Gminę Gogolin. Wizyta była częścią  partnerskiego projektu "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz z wykluczeniem społecznym", na który pozyskano dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pierwszego dnia wzięliśmy udział w konferencji pt. "Polityka senioralna w gminach Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. Spotkanie otworzyli: gospodarz - Burmistrz Gogolina - Pan Joachim Wojtala oraz koordynator projektu - Wójt Gminy Dzierżoniów - Pan Marek Chmielewski.

Uczestnicy konferencji: 100 seniorów z 4 gmin partnerskich posłuchać mogli o działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych, a także  o walce z wykluczeniem społecznym w poszczególnych samorządach. Przedstawiciele gminy Cekcyn opowiedzieli o inicjatywie mieszkańców gminy dotyczącej zakładania gospodarstw opiekuńczych, jako nowej formy opieki dla seniorów, a także nowych możliwości dla rolników.

Po konferencji spotkanie przeniosło się do Malni, gdzie seniorzy przygotowali stoiska, na których prezentowali swoje talenty artystyczne, poetyckie i teatralne. Przygotowali krótkie prezentacje o prowadzonych przez siebie działaniach. Pani Felicyta Król - Pawelska wraz z Paniami: Gertrudą Gromowską, Jadwigą Bartlewską i Zofią Smoleń przygotowały mini przedstawienie o prowadzonej przez seniorów działalności w obszarze poezji i teatru. Był również czas na posłuchanie kilku wierszy. Pani Halina Chmielnik opowiedziała i pokazała dzieła, które powstają w Akademii Plastycznej Odważnych, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Cekcynie.  Zaprezentowali się również Państwo Maria i Jan Bonk, z działalnością Stowarzyszenia "Światło". Działalność sekcji turystycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła Pani Helena Główczewska. Pan Michał Bucholz opowiedział o założeniach projektu "Bory Tucholskie dla seniora", a Pani Iwona Cybulska podzieliła się doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa opiekuńczego.

Podczas uroczystej kolacji były występy artystyczne: zespołu tanecznego seniorów "50 lat+Vat"  i "Wędrującej Kapeli" z Gogolina oraz się część Zespołu Wokalnego "Cisowianie", który zaprezentował się w pięknych borowiackich strojach, porywając wszystkich do wspólnego śpiewania. A podczas wieczornych rozmów i wymiany doświadczeń znane przyśpiewki ludowe grała Gminna Orkiestra Dęta z Gniewina.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy Dom Spokojnej Starości św. Barbary w Kamionku, gdzie obejrzeliśmy krótki przedstawienie w gwarze śląskiej, przygotowanie przez podopiecznych domu - Koło Teatralne "Gagatki". Słońcem przywitał nas Kamień Śląski, gdzie odwiedziliśmy Izbę Tradycji, Instytut Naukowo - Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa i Zespół Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum. Był czas na skorzystanie z leczniczych właściwości wody oligoceńskiej
i spacer w ogrodach Księdza Kneippa. Dla uczestników projektu z wiązanką piosenek ludowych wystąpił zespół z Górażdży "Szwarne Dziołchy".

Mamy nadzieję, że zdobyte podczas wyjazdu doświadczenie i dobre praktyki z innych samorządów przyczynią się do powstania nowych inicjatyw dla osób starszych w naszej gminie. Kolejnym etapem projektu będzie powstanie publikacji  z zapisem dobre praktyki z poszczególnych gmin, która ukaże się niebawem.

Ze swojej strony bardzo dziękuję uczestnikom wyjazdu -  cekcyńskim Seniorom za zaangażowanie w przygotowanie prezentacji, stworzenie pięknego stoiska
i  występy artystyczne. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pani Ilony Lesikowskiej, której szczególnie bliskie są sprawy seniorów i która swoim entuzjazmem
i kreatywnością sprawiła, że prezentacja gminy Cekcyn wypadła bardzo dobrze.

IMG_5611
IMG_5611
Państwo Maria i Jan Bonk opowiedzieli o działalności Stowarzyszenia "Światło" fot. M. Bucholz
8
8
Zwiedzanie ogrodów dr Kneippa w Kamieniu Śląskim fot. I. Lesikowska
IMG_5604
IMG_5604
Pani Felicyta Król - Pawelska opowiada o działania TMZC fot. M. Bucholz
11
11
Wizyta w bibliotece w Gogolinie fot. I. Lesikowska
IMG_5606
IMG_5606
Pani Gertruda Gromowska czyta swoje wiersze fot. M. Bucholz
IMG_5651
IMG_5651
Pamiątkowe zdjęcie przed Sanktuarium św. Jacka fot. M. Bucholz
IMG_5621
IMG_5621
Zespół Wokalny "Cisowianie" przed występem fot. M. Bucholz
IMG_5646
IMG_5646
Koncert w pałacu w Kamieniu Śląskim fot. M. Bucholz
IMG_5605
IMG_5605
Prezentacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej fot. M. Bucholz
IMG_5613
IMG_5613
Pani Helena Główczewska opowiedziała o działaniach sekcji turystycznej UTW fot. M. Bucholz
IMG_5624
IMG_5624
Występ zespołu "50 lat+Vat" fot. I. Lesikowska
IMG_5580
IMG_5580
Delegacja z Cekcyna w Gogolinie fot. I. Lesikowska
10
10
Konferencja nt. polityki senioralnej fot. I. Lesikowska
IMG_5622
IMG_5622
Zespół Wokalny "Cisowianie" fot. M. Bucholz
IMG_5603
IMG_5603
Prezentacje cekcyńskich seniorek fot. M. Bucholz
IMG_5638
IMG_5638
Występ zespołu "Szwarne Dziołchy" z Górażdży fot. M. Bucholz
7
7
Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Karolinki i Karlika w Gogolinie fot. M. Bucholz
IMG_5632
IMG_5632
"Cisowianie" z orkiestrą dęta z Gniewina fot. M. Bucholz
4
4
Sala konferencyjna biblioteki w Gogolinie fot. I. Lesikowska
IMG_5565
IMG_5565
Cekcyńscy seniorzy na konferencji fot. M. Bucholz
IMG_5620
IMG_5620
Pani Małgosia pilnowała naszych największych borowiackich skarbów :) fot. M. Bucholz
IMG_5570
IMG_5570
Prezentacja Gminy Cekcyn fot. M. Bucholz
IMG_20190910_100210
IMG_20190910_100210
Przygotowanie stoiska gminy Cekcyn fot. I. Lesikowska
IMG_5586
IMG_5586
Stoisko promocyjne gminy Cekcyn fot. I. Lesikowska
IMG_5599
IMG_5599
Cekcyńska poetka - Pani Jadwiga Bartlewska fot. M. Bucholz
IMG_5593
IMG_5593
Gminna Orkiestra Dęta z Gniewina fot. M. Bucholz
3
3
Wójt Gminy Dzierżoniów - Pan Marek Chmielewski przedstawia Sieć Najciekawszych Wsi fot. I. Lesikowska
IMG_5649
IMG_5649
Zwiedzanie sanatorium Sebastianeum Silesiacum fot. M. Bucholz
1
1
Prezentacja gospodarstw opiekuńczych na konferencji w Gogolinie fot. I. Lesikowska
IMG_5633
IMG_5633
Występ "Cisowian" w Gogolinie fot. M. Bucholz
IMG_5609
IMG_5609
Pani Halina Chmielnik opowiada o działalności "Akademii Plastycznej Odważnych" fot. M. Bucholz
9
9
Spacer po Kamieniu Śląskim fot. I. Lesikowska
IMG_5583
IMG_5583
Korona dożynkowa w Choruli fot. M. Bucholz