W niedzielę 6 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki. Nagroda jest nadawana przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Nadanie wyróżnieniu imienia Grzegorza Palki jest uhonorowaniem jednego z najwybitniejszych przedstawicieli samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi.

W tym roku nagrody zostały przyznane po raz  XXII. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: działalność ogólnopaństwowa, działalność samorządowa o znaczeniu ogólnopolskim oraz działalność w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

 Wójt Gminy Cekcyn - Pan Jacek Brygman otrzymał nagrodę w kategorii działalności samorządu o znaczeniu ponadlokalnym za działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w tym za wyrównywanie szans edukacyjnych na wsi.

W gronie nagrodzonych znaleźli się między innymi: Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów, Pani Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Pan Ferdynand Morski - Dyrektor  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Pan Andrzej Płonka - Starosta Bielski.

fot. Liga Krajowa