Obszar Cekcyn
w dniach: 2019-10-24,
w godzinach: 24 paź 08:30 - 24 paź 12:00
Kruszka 13A, oraz działki od numeru 540/15 do 540/39, i
przyległe.