Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy wspiera projekty zgłaszane przez organizacje w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększenia udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie a w szczególności  działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji:
Fundacja im. Stefana Batorego,
Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Więcej informacji na stronie:

www.aktywniobywatele.org.pl