Pomoc terapeuty ds. uzależnień dla mieszkańców Gminy Cekcyn w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy domowej oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kraju będzie ograniczona do konsultacji i porad telefonicznych w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 15.00 pod numerem telefonu 693-077-049.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą.

                                                                        Mariusz Sokołowski