Szanowni Seniorzy


   Od czwartku 16 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania w przestrzeni publicznej.

Obowiązek ten może być realizowany z wykorzystaniem części odzieży, masek lub maseczek.

Seniorzy powyżej 60 roku życia, którzy we własnym zakresie nie zaopatrzyli się w maseczki, mają możliwość pozyskania ich u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Wyjątkiem, są Seniorzy z sołectwa Cekcyn, którzy proszeni są o  odbiór maseczek w Urzędzie Gminy w Cekcynie w godz. od 10:00 do 12:00 (domofon nr 1 przy wejściu głównym, kontakt tel. (52) 3347550)