W związku z możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja br. informujemy, że ostateczną decyzję o terminie otwarcia opieki przedszkolnej uzależniamy od określenia przez stronę rządową szczegółowych zasad uruchomienia przedszkoli oraz od wskazania osób, którym będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.


Termin otwarcia zostanie określony we wtorek 5 maja br.