Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-12,
w godzinach: 12 maj 09:00 - 12 maj 12:30
Okoninek działka nr 144/8, i przyległe.