Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.

Warunki pracy:
- praca przy komputerze, w pomieszczeniu o dwóch stanowiskach pracy,
- stanowisko wyposażone w odpowiednie urządzenia i meble,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- praca w terenie – dojazd własnym środkiem transportu.


Wymagania niezbędne:
1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych wymogów określonych w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.):
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
2. Dodatkowym atutem osoby ubiegającej się o pracę będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
3. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych:
- curriculum vitae (cv),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- klauzulę informacyjną (w załączniku),
- kwestionariusz osobowy (w załączniku).
w terminie do 19.06.2020 r. do godziny 14.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.

Załączniki:
Download this file (Klauzula informacyjna .pdf)Klauzula informacyjna .pdf[ ]139 kB
Download this file (Kwestionariusz.pdf)Kwestionariusz.pdf[ ]121 kB