Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Zalesiu w wymiarze 1/2 etatu.
Termin składania dokumentów do 16 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro.
Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu i dokumentach do pobrania.