Uprzejmie informujemy o naborze wniosków do jubileuszowej XX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2019 roku.
Nagrody zostaną przyznane w dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna, i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.
Więcej informacji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale.
Termin składania wniosków upływa 13 lipca 2020r.