Gmina Cekcyn podpisała umowę na dofinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla szkół funkcjonujących na  terenie naszej gminy w ramach drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła+”.  Na jej podstawie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 95.000 złotych. Zakupione laptopy w większości zostaną użyczone przez gminne szkoły do zdalnej nauki uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1- Zdalna Szkoła.

Szacuje się, że ww. kwota otrzymanej dotacji powinna wystarczyć na zakup 38 laptopów. W poprzedniej edycji programu gmina zakupiła 34 laptopy za łączną kwotę 59.466 zł.