Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Brzoziu w wymiarze 1/2 etatu.
Termin składania dokumentów do 10 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro.
Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu i dokumentach do pobrania.