Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-11-16,
w godzinach: 16 lis 08:00 - 16 lis 11:30
Huta 140, 141, i przyległe.