W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków informujemy hodowców drobiu o zasadach jakie należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

  • w przypadku wykonywania czynność związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu

  • po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem

  • stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa

  • zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków

  • nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich

  • pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

  • nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi pod nr telefonu: 523363075.


Załączniki:
Download this file (informacja do hodowców.pdf)informacja do hodowców.pdf[ ]162 kB
Download this file (ULOTKA hpai.pdf)ULOTKA hpai.pdf[ ]1291 kB