Wójt Gminy Cekcyn informuje mieszkańców, ze komisja Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pozytywnie oceniła nasz projekt związany z dofinansowaniem do budowy instalacji fotowoltaicznych. Projekt pn. "Dywersyfikacja źródeł energii na terenie gminy Cekcyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych" znalazł się na trzecim miejscu listy ocenionych wniosków i tym samym, został wybrany do dofinansowania w kwocie 1.000.000,00 zł. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2.261.379,16 zł.

W ramach projektu planowana jest dostawa i montaż 59 instalacji fotowoltaicznych, z czego 53 instalacje zostaną zainstalowane na nieruchomościach prywatnych, a 6 instalacji zostanie zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej. Realizacja zadania planowana jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie zamontowane zostaną instalacje na nieruchomościach mieszkańców: kwiecień - czerwiec br. Natomiast realizacja drugiego etapu, podczas którego nastąpi montaż instalacji na budynkach gminnych, planowana jest na lipiec - sierpień br.

17 lutego br. nastąpi otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.

Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku