Z prawej strony - zdjęcie kobiety w maseczce oglądającej w sklepie wiszące na wieszaku ubranie. Z lewej strony - granatowe tło, a na nim tekst STOP COVID - ProteGO Safe. Wszystko w Twoich rękach. www.gov.pl/stopcovid. Na środku ekran telefonu komórkowego, na którym wyświetla się ekran startowy aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi zachęca do instalowania aplikacji STOP COVID, która może stanowić skuteczne narzędzie w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

   Monitoruje ona otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. "Zapamiętuje" każde spotkanie, które trwało więcej niż 15 minut i odbyło się w odległości mniejszej niż 2 metrów. Jeśli np. dany użytkownik ma dodatni wynik testu - pozostali, z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymają powiadomienie. Dzięki temu będą mogli ochronić siebie i innych. Aplikacja jest systematycznie udoskonalana. Za jej pomocą można, np. po otrzymaniu informacji o kontakcie z osobą zakażoną, zapisać się na test. Dostępna jest w kilku językach i działa na terenie Unii Europejskiej. Szczególnie ważna jest, aby aplikację zainstalowało i używało ja najwięcej osób, mieszkańców naszego województwa.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową:
https://www.gov.pl/web/protegosafe

Na podstawie informacji PPIS w Tucholi