VI posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie, które odbyło się w środę, 31 marca 2021 r., było pierwszym posiedzeniem zorganizowanym w zdalnym trybie obradowania. Na pochwałę zasługuje fakt, iż członkowie Rady doskonale poradzili sobie z obsługą zdalnej aplikacji.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady w pełnym składzie oraz Halina Fryca Sekretarz Gminy oraz Ilona Lesikowska - inspektor Urzędu Gminy w Cekcynie.
   Rada podczas posiedzenia zwróciła się do samorządu gminy o ponowne rozważenie możliwości umieszczenia bankomatu w budynku Urzędu Gminy oraz zawnioskowała o wystąpienie do lokalnych sklepów m.in. Delikatesy Centrum oraz Lewiatan z prośbą o umożliwienie zarówno mieszkańcom gminy jak i turystom, wypłat gotówki. Pod ponowną dyskusję poddano lokalizację  i wykonanie skrzynek wniosków i uwag. Ustalono, że skrzynki te na początek zostaną wykonane tańszym kosztem (kartonowe, ale zabezpieczone plombą) i usytuowane w budynkach świetlic wiejskich, aby Nasi Seniorzy w godzinach pracy świetlic, mogli do nich wrzucić spisane przez siebie problemy z jakimi borykają się oraz pomysły dotyczące usprawnienia polityki senioralnej na terenie gminy. Przedstawiono na jakim etapie jest projekt "Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań populacji osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Cekcyn w latach 2021-2025". Wskazano na konieczność priorytetowego remontu drogi powiatowej z Cekcyna do Tucholi. Rada zaplanowała również, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, sprzątanie terenu Cekcyna. Wstępnie omówiono plan pracy Rady na 2021 rok, jednakże jego uchwalenie przesunięto na kolejne posiedzenie - w miesiącu kwietniu br.

Grażyna Żółkiewicz
Członek Gminnej Rady Seniorów
w Cekcynie