Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 05.11-07.11.2019 roku na terenie gminy Cekcyn akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2019", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2019-10-31,
w godzinach: 31 paź 08:30 - 31 paź 14:00
Ostrowo od 38 do 51, oraz od 56 do 57, i przyległe.
Obszar Cekcyn
w dniach: 2019-10-24,
w godzinach: 24 paź 08:30 - 24 paź 12:00
Kruszka 13A, oraz działki od numeru 540/15 do 540/39, i
przyległe.

WÓJT GMINY CEKCYN

ogłasza nabór

na członków Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie

na pierwszą kadencję 2019-2023

 

  1. Rada Seniorów liczyć będzie 8 członków.
  2. Kandydatami na członków Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz mają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Cekcyn.
  3. Prawo zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów ma:

- grupa 10 mieszkańców Gminy Cekcyn w wieku co najmniej 60 lat,

- podmioty działające na terenie Gminy Cekcyn na rzecz osób starszych,
w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku

      w terminie do 29 października 2019 r.

  1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cekcynie w godzinach pracy Urzędu na formularzu zgłoszeniowym.
  2. Zgłoszenia po terminie nie będą podlegać weryfikacji.
  3. Przyjęcie zgłoszeń oraz wybór na członków Rady Seniorów będzie odbywać się na zasadach określonych w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Cekcyn.

Wójt Gminy Cekcyn
/-/ Jacek Brygman