"Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" zaprasza przedsiębiorców funkcjonujących powyżej 12 miesięcy z terenu Powiatu Tucholskiego do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na rozwój działalności gospodarczej. Więcej informacji oraz formularze wniosków wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl oraz w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi. Termin składania wniosków do 14.10.2019r. Maksymalna kwota wsparcia: 170 911,42zł Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych (wykluczone są prace budowlane) Warunek: zatrudnienie min. 1 osoby na 3 lata oraz utrzymanie stanu zatrudnienia. Środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu Zjawisko: Intensywne opady deszczu. Stopień zagrożenia: 1. Obszar: Dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski. Ważność: Od godz. 12:00 dnia 01.10.2019 r. do godz. 12:00 dnia 02.10.2019 r. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami do 30 mm. W nocy przejściowy zanik opadów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Uwagi: Ostrzeżenie może zostać przedłużone.
Oferta z dnia 25 września 2019 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Nazwa oferenta: Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn. Nazwa zadania: Organizacja zajęć seniorów w piłce nożnej i tenisie stołowym. Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 4 października 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)oferta.pdf[ ]1019 kB

Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać
z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa. 

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:
1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami,
do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
4)ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how
i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności: ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro Toruń

tel. 56 653 00 47

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Download this file (Informacja o PSSE .pdf)Informacja o PSSE .pdf[ ]21172 kB

Ostrzeżenie meteorologiczne

o silnym wietrze

 

Zjawisko: silny wiatr

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: dotyczy wszystkich powiatów.

 

Ważność: od godz. 15:00 dnia 17.09.2019 do godz. 05:00 dnia 18.09.2019

 

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,

w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: Brak