Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach:

Zadanie nr 1: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie nr 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie nr 3: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zadanie nr 4: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.
Zadanie nr 5: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2021 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem „Konkurs ofert” -

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Wójta Gminy Cekcyn konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działek w miejscowościach Ostrowo, Krzywogoniec
i Zdroje,  zostały złożone 3 prace, po jednej dla każdej z lokalizacji.

W załącznikach mogą Państwo zapoznać się ze złożonymi propozycjami. Prace dostępne są również w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Cekcynie oraz w świetlicach wiejskich w Ostrowie, Krzywogońcu i Zdrojach.

Na wybór koncepcji mogą głosować wyłącznie Mieszkańcy Ostrowa, Krzywogońca i Zdrojów od 22 do 29 grudnia 2020 r, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania ( dostępne w załącznikach), które można złożyć w wymaganym terminie w świetlicy wiejskiej w Ostrowie, Krzywogońcu
i Zdrojach oraz w Urzędzie Gminy w Cekcynie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie pragnie podziękować wszystkim osobom, które przyłączyły się do tegorocznej zbiórki żywności w sklepach spożywczych na terenie gminy Cekcyn.
Dzięki Państwa hojności przygotowaliśmy 35 paczek świątecznych dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Cekcyn z takich produktów jak:

- cukier – 39 kg,
- mąka – 39 kg,
- konserwy  – 29 sztuk,
- makaron – 40 sztuk,
- czekolada – 53 tabliczki,
- płatki – 4 paczki,
- kasza i ryż – 22 paczki,
- groch – 5 paczek,
- olej – 15 butelek,
- kawa, herbata i kakao – 23 paczki,
- słodycze, ciastka, cukierki, ptasie mleczko – 90 opakowań,
- majonezy, koncentraty, ketchupy - 7 sztuk,
- sól - 3 opakowania.

Informację przygotowała:
Marta Wochna – Specjalista pracy socjalnej GOPS Cekcyn

Kampania #bądźwidoczny

Agencja Marketingowa NPROFIT od lipca prowadziła kampanię skierowaną do przedsiębiorstw. Z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią postanowiliśmy działać.

Organizowaliśmy m.in. bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców oraz publikowaliśmy poradniki na temat pozycjonowania stron internetowych i reklamy.

W tym tygodniu opublikowaliśmy ostatnią część poradnika, która w całości poświęcona jest treści w e-commerce.

Nasz materiał jest źródłem cennych informacji dla przedsiębiorców. 

Został przygotowany przez zespół specjalistów działu SEO naszej agencji.

Poradnik jest dostępny bezpłatnie na naszej stronie https://nprofit.net/pl/poradnik-badzwidoczny-cz-3/.

Po pierwszej edycji dostrzegamy jak duże grono firm potrzebuje rzetelnej informacji z zakresu procesu pozycjonowania stron internetowych oraz kampanii reklamowych on-line. Wierzymy, że również w przyszłym roku będziemy skutecznymi przewodnikami w cyfrowym świecie.

Nasza agencja swoje działania opiera na naukowej metodzie SEO. Postanowiliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby uniknąć najgorszego scenariusza. Firmy mogą z sukcesem promować i sprzedawać swoje produkty również online, jednak ważne, aby trafiły na fachowe informacje. Co chwilę korzystamy z wyszukiwarki w komputerze i na urządzaniach mobilnych. Warto pomóc przedsiębiorcom, którzy chcą być widoczni w Internecie.

Informacje o kampanii można znaleźć na naszej stronie: https://nprofit.net/pl/badzwidoczny/.


Z poważaniem
Anna Rumocka