Gmina Cekcyn podpisała umowę na dofinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla szkół funkcjonujących na  terenie naszej gminy w ramach drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła+”.  Na jej podstawie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 95.000 złotych. Zakupione laptopy w większości zostaną użyczone przez gminne szkoły do zdalnej nauki uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1- Zdalna Szkoła.

Szacuje się, że ww. kwota otrzymanej dotacji powinna wystarczyć na zakup 38 laptopów. W poprzedniej edycji programu gmina zakupiła 34 laptopy za łączną kwotę 59.466 zł.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Burze z gradem/1


Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: wszystkich powiatów województwa kujawsko – pomorskiego.

 

Ważność: od godz. 14:05 dnia 23.06.2020 do godz. 21:00 dnia 23.06.2020

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

 

Uwagi: brak.

Wyniki naboru na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Zalesiu
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została
Pani Iwona Smigel, zamieszkała w Zalesiu.

Uzasadnienie wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się szeroką wiedzą z działalności
świetlicy wiejskiej w Zalesiu, jak też przedstawiła bogatą tematycznie koncepcję funkcjonowania świetlicy.
Kandydatka udzielała konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi potwierdzając wiedzę
i predyspozycje do pracy na ww. stanowisku.

                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Jacek Brygman

W związku z uzyskaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Cekcyn realizuje zadania dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zainteresowani rolnicy, którzy posiadają takie odpady mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Cekcynie p. 19 do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 (ostateczny termin).