Tematem przewodnim lekcji bibliotecznej, zorganizowanej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zielonce, była książka. Spotkanie rozpoczęło się opowiadaniem o Basi i stało się punktem wyjścia do prowadzenia rozmów o roli, jaką współcześnie pełni biblioteka. Dużo emocji wśród uczniów wzbudziło pomieszczenie przeznaczone dla najmłodszych czytelników, w którym, obok książek, znajdują się układanki, klocki, piłki a nawet kukiełki i pacynki. W oparciu o odpowiednie ilustracje, dzieci uporządkowały etapy powstawania książki - od pomysłu autora do książki u czytelnika. "Bajka o bardzo zmęczonej książce" zainicjowała pogadankę o tym, co należy robić, a czego robić nie wolno, czyli co to znaczy szanować książki. O tym, w jakiej formie przekazywano informacje na przestrzeni wieków, jak wyglądały kiedyś książki, uczniowie dowiedzieli się z prezentacji multimedialnej. Na zakończenie każdy uczeń opowiedział o wybranej przez siebie książce. Największym zainteresowaniem cieszyły się książki dla najmłodszych dzieci. Ostatnim punktem spotkania była zabawa edukacyjna, opracowana na podstawie polskich legend.