W załączeniu znajduje się informacja z otwarcia ofert dotycząca budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn.