Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-25,
w godzinach: 25 maj 08:00 - 25 maj 09:30, 25 maj 15:00 - 25
maj 17:30
Małe Gacno od 22 do 29, 39, 51, 53, przystanek PKP, i
przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-25,
w godzinach: 25 maj 08:00 - 25 maj 17:30
Małe Gacno 19, 20, 21, i przyległe.