Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-28,
w godzinach: 28 maj 08:00 - 28 maj 16:30
Małe Gacno od 36 do 38, od 41 do 50, oraz od 55 do 57, i
przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-28,
w godzinach: 28 maj 08:30 - 28 maj 14:00
Cekcyn ul. Kanałowa od 1 do 3, od 5 do 10, oraz 12, Tartaczna
21, Podgórna 1, 2, Studzienna 6, 8, i przyległe.