W związku z uzyskaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Cekcyn realizuje zadania dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zainteresowani rolnicy, którzy posiadają takie odpady mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Cekcynie p. 19 do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 (ostateczny termin).