Wyniki naboru na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Zalesiu
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została
Pani Iwona Smigel, zamieszkała w Zalesiu.

Uzasadnienie wyboru:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się szeroką wiedzą z działalności
świetlicy wiejskiej w Zalesiu, jak też przedstawiła bogatą tematycznie koncepcję funkcjonowania świetlicy.
Kandydatka udzielała konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi potwierdzając wiedzę
i predyspozycje do pracy na ww. stanowisku.

                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Jacek Brygman