Program realizowany był przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z lokalnymi samorządami. Gmina Cekcyn przystąpiła do realizacji programu w 2020 r. już trzeci rok z rzędu.
   Głównym celem programu było zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób po 60 r.ż. uczestniczących w programie.


Cele szczegółowe programu:
- poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu;
- zwiększenie wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie;
- zwiększenie liczby trenerów przygotowanych do pracy z osobami powyżej 60 r.ż.
   Program skierowany był do osób w wieku od 60 r.ż. zamieszkałych na terenie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, które zadeklarowały swój udział w programie. Z terenu Gminy Cekcyn w programie od 10 września 2020 r. uczestniczyły 33 osoby.
Tegoroczna edycja programu była dla jej uczestników nietypowa, ponieważ część zajęć odbywała się stacjonarnie na hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie,

Fot. Trening stacjonarny

a część ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 zrealizowanych zostało zdalnie za pomocą aplikacji Teams.
   Jak widać „dla chcącego nic trudnego”, bo uczestnicy programu doskonale poradzili sobie z e-treningami. Seniorzy już dzisiaj żywią nadzieję na dalszy udział w kolejnych edycjach programu, a samorząd gminy dziękuje seniorom za ich aktywny udział w treningach oraz wzorową postawę i prowadzenie zdrowego trybu życia.