Informuję, że od 01.02.2021 r.

w godz. 08:00 – 10:00 od poniedziałku do piątku

oraz dodatkowo w godz. 15:00 - 17:00 we wtorki

w budynku Urzędu Gminy w Cekcynie

(pomieszczenie po filii Banku)

będę wydawać mieszkańcom sołectwa:

- decyzje podatkowe na 2021 rok,

- zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zawiadomienia o należności za składki członkowskie za 2021 r. Gminnej Spółki Wodnej.

                                                                             Sołtys Sołectwa Cekcyn

                                                                                           /-/ Teresa Barwik