Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-03-11,
w godzinach: 11 mar 08:30 - 11 mar 13:30
Zalesie 37, 38, 49, i przyległe.