Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-03-09,
w godzinach: 9 mar 10:00 - 9 mar 13:30
Krzywogoniec 145, 147, 149, 154, 156, 158, i przyległe.