moment ślubowania radnego

   Podczas XXII sesji Rady Gminy Cekcyn VIII kadencji 2018-2023, ślubowanie złożył Piotr Skrzypiński, który na radnego został wybrany 21 marca 2021 r. w wyborach uzupełniających.

   Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Cekcyn w okręgu wyborczym nr 2, na skutek wygaśnięcia mandatu radnego Romana Lutowskiego.

Przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Borta odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Nowo wybrany radny odpowiedział: "Ślubuję".

   Życzymy Panu Radnemu sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.