Po wielu latach upowszechniania czytelnictwa w naszej gminie, na zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie – Pani Zyta Ważna.

Pani Zycie dziękujemy za przybliżenie nam świata książki, tego realistycznego i tego bajecznego, za dbałość i powiększanie księgozbiorów, za organizację licznych imprez kulturalnych, w tym za coroczne spotkania
z młodymi twórcami w ramach konkursu o „ Cisową gałązkę”, za wszystkie spotkania i wieczorki z ciekawymi ludźmi i ich dorobkiem artystycznym,
a przede wszystkim za niegasnący, ciepły uśmiech.

Wdzięczni za wieloletnią pracę z pasją, życzymy Pani dużo zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym, realizacji marzeń i planów oraz rozwoju swoich pasji
i zainteresowań, wspieranych dobrym zdrowiem.

Samorząd Gminy Cekcyn