Plakat informacyjny o koncercie pt. Kocioł Fetiwal na poważnie.