Wójt Gminy Cekcyn informuje o rozpoczęciu konsultacji Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2022 rok i zaprasza do udziału.
Uwagi do ww. Programu można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji Programu na adres:

Urząd Gminy w Cekcynie,
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

w terminie do  30 lipca 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konsultacji są umieszczone na stronie: www.cekcyn.pl oraz na stronie www.bip.cekcyn.pl Druki będzie można pobrać także w pokoju nr 12 Referat Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy w Cekcynie.

Informacji na ww. temat udziela Justyna Wilkiewicz, tel. 52 33 47 555.