Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w związku z gradem, który wystąpił 28 lipca br. w sołectwach Cekcyn, Nowy Sumin, Zalesie, Małe Gacno, Krzywogoniec i Wielkie Budziska proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Gminy Cekcyn do Pani Lidii Patyna, biuro nr 19, (II piętro).