Urząd Gminy Cekcyn informuje, iż zakończono prace na drodze gminnej nr 010336C - ulica Młyńska. Wykonawcą zadania była  firma: ,,Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Laskowicka 3 ze Świecia. Wartość robót opiewa na kwotę  1.013.175,64 zł ( brutto).   Droga zaprojektowana jest w technologii asfaltowej. Termin realizacji zadania marzec - lipiec 2011r.         

Na w/w zadanie gmina pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 488.138,77 zł.