Inwestycję realizuje Zakład Usług Komunalnych Juliusz i Roman Pilarscy s. c.

Całkowita wartość inwestycji 859.885,20 zł

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 429.942,00 zł

W ramach zadania przewiduje się budowę: drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m z mijankami o długości 729 m, poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m, zjazdów bitumicznych, oświetlenia w postaci 4 lamp hybrydowych.

IMG_20211019_110717
IMG_20211019_110717
IMG_20211019_111927_1
IMG_20211019_111927_1
IMG_20211026_124536
IMG_20211026_124536