Plakat promujacy program Opeki wytchniniowej. Dwoje ludzi trzymających się za ręce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłosił nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Druki można pobrać na stronie: http://www.gops.cekcyn.pl/aktualnosci

Przyjmowanie wniosków trwa do 1 marca br. , do godz. 14.00.

godło Polski: orzeł biały i napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Informujemy, że od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem
w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy--nabor-wnioskow-i-stawki-pomocy

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

  • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
  • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
  • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać od 22 do 29 lutego 2024 r. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

 

20 lutego 2024r. Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman oraz Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Iwcu Piotr Breiski podpisali umowę dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Remont wnętrza kościoła w Iwcu" . Inwestycja realizowana będzie w 2024 roku i obejmuje odmalowanie wnętrza kościoła (ścian) oraz elementów drewnianych, również wykonanie prac w zakresie zabezpieczenie elementów drewnianych przed negatywnym działaniem szkodników.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Całkowita wartość zaplanowanej inwestycji: 127 500 zł.

 

Załączniki:
Download this file (podpisanie umowy dotacji 20 02 2024.jpg)podpisanie umowy dotacji 20 02 2024.jpg[ ]953 kB