Dnia 4 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie,  odbyło się szkolenie nt. diagnozy lokalnej i jak angażować mieszkańców w sprawy lokalne. W szkoleniu brali udział pracownicy GOK, panie świetlicowe, przedstawiciele organizacji pozarzadowych z Gminy Cekcyn. Tematyka szkolenia:
- jak przeprowdzić zoogniskowany wywiad grupowy (focus FGI)
- cel i rezultaty wywiadu
- scenariusz wywiadu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
- rola moderatora

Dnia 25 kwietnia br. odbyło się drugie szkolenie z Panią Joanną...... Tamatyka szkolenia:
- senariusz wywiadu grupowego z młodzieżą
- diagnoza sposobów oraz miejsc spedzania czasu wolnego
- potrzeby związane z czasem wolnym
- Gminny Ośrodek Kultury miejscem dla młodzieży

Po przygotowaniu scenariusza wywiadu grupowego z młodzieżą udaliśmy się do Szkoły Podstawowej w Cekcynie w celu przeprowadzenia spotkania focusowego. Wywiad odbył się w dwóch grupach, którego uczestnikiem była klasa VIII. Takie samo spotkanie odbyło się 5 maja br. z kolejna klasa VIII. Przebieg spotkania podzielony był na 3 etapy:
- przedstawienie się i informacja o realizacji projektu dofinasowanego z Narodowego Centrum Kultury pt. "Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych"
- wyjaśnienie celu spotkania: uzyskanie informacji od młodzieży na temat : sposobów  i miejsc spedzania czasu,  potrzeb związanych z czasem wolnym, GOK w Cekcynie miejscem dla młodzieży.
- przedstawinie reguł spotkania.
- rozmowa na temat pasji i zainteresowań na podstawie kart pomocnuczych z aktywnościami
 Nastepnym krokiem spotkania była praca w grupach, gdzie młodzież zapisywała hasłowo swoje potrzeby na kartkach papieru. Stworzyli także plakat "Gminny Ośrodek Kultury miejscem dla młodzieży"( pomyślenie nad tym jak powinien działać GOK w Cekcynie i co powinno się tam dziać, aby było to miejsce również dla młodzieży. Zastanowili się w jaki sposób to, co dzieje się w Domu Kultury, może odpowiadać na ich potrzeby, może realizować to co jest dla Was ważne w spędzaniu czasu wolnego)
Każda grupa prezentowała swój plakat wybierając najważniejsze aktywności.

Dnia 9 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło sie trzecie szkolenie w którym brały udział pracownicy GOK, panie świetlicowe, przedstawiciele organizacji pozarzadowych z Gminy Cekcyn. Tematyka szkolenia:
- co to jest diagnoza ( czego nie wiemy, czego chcemy się dowiedzieć, projektowanie i realizacja badania: trafne pytania, metody i narzedzia, rapotr, pytania badawcze.
- struktura raportu: informacje wprowadzajace, pytania i cele badawcze, metodologia badania, opis wyników badania, wnioski końcowe
- proces analityczny danych
- kodowanie treści
- praca w Exelu, google forms i innych aplikacjach google - nauka przedstaienia wyników badania.