Zespół GOK pracował w miesiącu maj nad przygotowaniem regulaminu konkursu i wniosku o dofinsowanie ofert na inicjatywy kulturalne w ramach projektu "Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacja inicjatyw oddolnych" - realizowanego na terenie Gminy Cekcyn. Niniejszy regulamin okresla zasady wybowu inicjatyw kulturalnych, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Gminy Cekcyn, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Cekcynie. 

Projekt dofinsowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022