RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY W POSZUKIWANIU ZASOBÓW
KULTURO - TWÓRCZYCH GMINY CEKCYN 2022

Projekt Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022

Opracowanie
Marcin Płocharczyk
Monika Wesołowska, Anna Majrowska
Krystyna Truszczyńska, Joanna Marciniak Stereńczak

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Raport do pobrania w załączniku.