Nieformalna Grupa Seniorów Razem 2 złożyła wniosek do Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie o dofinasowanie inicjatywy lokalnej w Gminie Cekcyn w ramach projektu " Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych. 


 "STARE DZIEJE, STARA MUZYKA A MY CIĄGLE MŁODZI" taki tytuł nosi projekt. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie muzycznych spotkań połączonych z potańcówką dla seniorów. Projekt polega na organizacji 3 spotakań, wieczorków tanecznych tzw. "FAJFÓW" w różnych klimatach:
- klimat lat 50 i 60- tych
- klimat lat 70 i 80-tych
- klimat lat 90 i 2000
 Każda potańcówka odbędzie się w innym miejsu Gminy Cekcyn.