Na dzień 31 października 2011 roku w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy zarejestrowane były 364 podmioty gospodarcze wśród których dominuje drobna działalność usługowa, szczególnie w branży budowlano-remontowej.

Od 01 stycznia 2012r. dane przedsiębiorców, którzy do tej pory zarejestrowani byli w gminnej ewidencji znajdą się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i będą dostępne na stronie internetowej https://ceidg.gov.pl/