1. Agnieszka Kehn  -  przewodnicząca - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie,

2. Lucyna Wengerska  - sekretarz  - pracownik socjalny, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie,

3. Beata Wasiela - członek - asystent rodziny, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie,

4. Agata Dąbrowska  - członek - pedagog, przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Cekcynie,

5. Dariusz Pacek - członek - policjant, przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Tucholi,

6. Mariusz Sokołowski - członek - terapeuta, przedstawiciel Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Tucholi.

7. Monika Wesołowska  - członek - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.