Logotypy Programu Obszarów Wiejskich

We wtorek 30 listopada 2021 r. odbył się odbiór zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje", które zostało dofinansowane kwotą 145.922 zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca: firma Happy s.c. przedstawiła wymagane dokumenty a komisja odbiorowa po oględzinach na placach w poszczególnych miejscowościach nie wniosła zastrzeżeń. 

Wprawdzie spadł śnieg i Mieszkańcy będą musieli chwilę poczekać na możliwość korzystania z nowych placów, ale mamy nadzieję, że będą służyć całej lokalnej społeczności, bo to decyzją samych Mieszkańców, poprzez głosowanie w konkursie na wybór koncepcji zagospodarowania działek projekt został zrealizowany.

 

 

IMG_20211203_112833
IMG_20211203_112833
Odbiór placu zabaw w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112835
IMG_20211203_112835
Zestaw zabawowy w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112843
IMG_20211203_112843
Zestaw zabawowy w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112900
IMG_20211203_112900
Urządzenie fitness na placu w Krzywogońcu.
IMG_20211203_112941
IMG_20211203_112941
IMG_20211203_114823
IMG_20211203_114823
Nowe ogrodzenie na placu w Zdrojach.
IMG_20211203_115041
IMG_20211203_115041
Ogrodzenie drewniane na placu w Zdrojach
IMG_20211203_115047
IMG_20211203_115047
Elementy ogrodzenia i zestawu zabawowego w Zdrojach.
IMG_20211203_115110
IMG_20211203_115110
Nowy plac zabaw w Zdrojach.
IMG_20211203_111527 — kopia
IMG_20211203_111527 — kopia
Odebrany plac zabaw w Ostrowie.
IMG_20211203_111444 — kopia
IMG_20211203_111444 — kopia
Elementy fitness placu zabaw w Ostrowie.
IMG_20211203_111512 — kopia
IMG_20211203_111512 — kopia
Stół do gry w szachy w Ostrowie.
IMG_20211203_111520 — kopia
IMG_20211203_111520 — kopia
Nowe urządzenia fitness i ławka w Ostrowie.

 

Od 17 listopada rozpoczęły się prace przygotowawcze i montaż urządzeń na placach rekreacyjnych w Ostrowie, Krzywogońcu i Zdrojach. Prace ziemne obejmują  wyznaczenie terenu pod przyszły plac rekreacyjny oraz pod ogrodzenie w Zdrojach. Firma Happy s.c., która wygrała przetarg rozpoczęła również montaż urządzeń.

Na wszystkich placach znajdą się:

  • zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, podestami, drabinką i trapem do wchodzenia,
  • huśtawka metalowa podwójna,
  • karuzela trójramienna,
  • bujak sprężynowy,
  • huśtawka wagowa,
  • elementy siłowni zewnętrznej: zestaw fitness - orbitrek i wyciąg górny i zestaw fitness - wahadło i biegacz,
  • stół betonowy do gry w szachy z siedziskami,
  • 2 ławki z oparciem,
  • śmietnik,
  • tablica z regulaminem.

21 września 2021 r. został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż urządzeń na place rekreacyjne w ramach realizacji zadania pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje". W terminie składania ofert, który został wyznaczony na 1 października  wpłynęły 4 oferty. Kryterium oceny ofert stanowiła cena - 60 % oraz okres gwarancji - 40 %. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran z miejscowości Dys na kwotę 263.458,62 zł.

Złożona oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie o blisko 34.000 zł, jednak Rada Gminy Cekcyn na sesji 20 października br. zwiększyła pulę środków na realizację projektu i tym samym gmina mogła zawrzeć umowę z firmą Happy s.c., która została podpisana 27 października br., z terminem realizacji zadania do końca listopada 2021 r.

 Logosy UE i programu rozwoju obszarów wiejskich z indormacją o dofinansowaniu projektu.

 

 Logotyp Programu Obszarów Wiejskich

 W dniu 7 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania w konkursie "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Na liście znalazły się 63 projekty z terenu całego województwa, między innymi wniosek Gminy Cekcyn pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje".

W dniu 15 lipca br. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi: 145.922 zł, przy całkowitym koszcie projektu, w kwocie: 229.330,20 zł

Następnym etapem realizacji będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń na placach w Ostrowie, Krzywogońcu i Zdrojach.

Widok placu z altaną, gdzie ma powstać nowy plac rekreacyjny

Gmina Cekcyn w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu konkurs na "Kształtowanie przestrzeni publicznej" złożyła wniosek o dofinansowanie pn. " Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje".

Projekt obejmuje budowę w trzech miejscowościach placów rekreacyjnych ze wydzielonymi strefami dla dzieci z elementami placu zabaw i osób 50 + z urządzeniami fitness, stołem do gry w szachy i ławkami. Wybór koncepcji i miejsca realizacji projektu poprzedzony został uchwaleniem przez zebrania wiejskie Planów Odnowy Miejscowości, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Cekcyn.